Obchodné podmienky a GDPR

Úvod InformácieObchodné podmienky a GDPR

1. Objednávka

Objednanie cez www.restauacia-majovey.sk je možné  Objednávky sú závazné. Objednávku je možné vytvoriť, alebo zrušiť telefonicky na čísle 090X 000 000 alebo osobne, v prípade, že ešte nie je vyrobená, alebo v prípade, že nie je v štádiu výroby a to maximálne do 10 minút od objednania tovaru.

Platba

 1. Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky (otváracie hodiny sú zverejnené na www.restauacia-majovey.sk)
 2. Pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, platovbnou kartou alebo gastro lístkami. Uplatnenie akejkoľvek akcie je nutné nahlásiť pri objednávke, inak vybavenie a uplatnenie akcie posúdi náš personál.

2. Dodacie a platobné podmienky

V prípade dodania objednaného tovaru zamestnancom Reštaurácie Majovey (ďalej len rozvozca) – cena za dovoz závisí od adresy doručenia. Dovoz v rámci mesta Žiliny a primestských časťí je  ZADARMO, mimo mesta sa účtuje poplatok 3,50 €. Reštaurácia Majovey si vyhradzuje právo odmietnuť doviesť objednávku do vzdialených miest SR.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
 • Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované

 • Telefonicky denne v čase otváracích hodín zverejnených na stránke  www.restauacia-majovey.sk na tel. č. 090X 000 000.

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom firmy nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. 

Spôsob vrátenia tovaru

 • Osobne.
 • Prostredníctvom rozvozcu Reštaurácie Majovey

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

 • Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti.
 • Pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.

Ochrana osobných údajov – GDPR

 • V súlade so zákonom č. 122/133 Z.Z. ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR považujeme poskytnuté údaje za dôverné a používame ich výlučne pre vnútorné potreby, bez oznamovania tretím osobám
 • Odoslaním prihlášky účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov a podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe údajov (GDPR)
 • Pre komunikácie s našimi klientmi spracovávame a uchovávame v elektronickej podobe ich meno, priezvisko, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo. Tieto údaje spracovávajú len osoby zmluvne zaviazané dodržiavať zásady spracovávania osobných údajov a podľa platných právnych predpisov SR a EÚ
 • Klienti, ktorí poskytli referenciu na naše produkty a služby, jej poskytnutím zároveň vyjadrujú súhlas s jej zverejnením na webových stránkach spoločnosti
 • Na základe žiadosti klienta, môže dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne 72 hodín od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú nenávratne vymazané
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na MEIL, alebo písomne na adrese prevádzkovateľa: Miloslav Halienka, Janka Silana 1873/23, 010 01 Žilina
 • Všetky oprávnené požiadavky budú vybavené do 30 dní od ich doručenia

Ochrana osobných dát

1. Spoločnosť Miloslav Halienka, IČO 40742806, zapísaná v Okresný úrad Žilina, Číslo živnostenského registra: 511-28863, prevádzkovateľ internetového obchodu www.restauracia-majovey.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním formácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

4.Súhlas so spracúvaním osobných údajov – poskytnutie osobných údajov tretej strane -  neposkytujeme údaje tretím stranám
 

Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
 
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.restauracia-majovey.sk

 

Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)

 

1) Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto spoločnosť MIloslav Halienka  so sídlom Janka Silana 1873/23,01001 Žilina,(ďalej len „správca“) rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na naše stránky www.restauracia-majovey.sk, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)

2) Spracovanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracovávame korektne a hlavne zákonným spôsobom, keď si niečo objednáte, hodnotíte nákup, požiadate nás o zasielanie informačného emailu o novinkách a produktoch. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov. Osobné údaje ktoré zhromažďujeme:

Meno Priezvisko, Adresa - fakturačná, Adresa - doručenia, mail, telefónne číslo

 

Ako využívame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na vystavenie faktúry a zaslanie Vami objednaného tovaru.

 

3) Zdieľanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje, ktoré získame, môžeme zdielať s našimi externými partnermi bez ktorých by sme nemohli fungovať.

Údaje môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom: neposkytujeme tretím osobám

 

 

4) Zabezpečenie osobných údajov

 

Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením.

Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority.

To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať.

Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

 

 

5) Doba spracovávania osobných údajov

 

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov správcom ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo.

Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem správcom. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané.

Iná doba spracovania osobných údajov

Ak sa obrátite na správcu, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako v lehotách uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorú budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

 

6) Cookies a ďalšie technológie sledovanie

 

Čo je to cookie?

Cookie je malý súbor, zvyčajne zložený z písmen a čísel, ktorý je stiahnutý do vášho zariadenia (napr.: počítač, iPad, smartphone) pri vstupe na určitú webstránku. Následne sú cookies odoslané späť na pôvodnú webstránku pri každej ďalšej návšteve. Cookies sú veľmi užitočné, pretože dovoľujú webstránke rozpoznať vaše zariadenie. Často sa používajú a bez cookies by nebolo množstvo online funkcii vôbec možných.

Niektoré cookies ktoré používame pretrvávajú iba počas vašej návštevy na našej webstránke a expirujú so zatvorením vášho prehliadača. Iné cookies sú použité pre zapamätanie vašej návštevy po návrate na stránku a trvajú dlhšiu dobu.

Väčšina internetových prehliadačov akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnosť zmeniť nastavenie prehliadača a cookies vypnúť, prípadne nastaviť upozornenie zakaždým keď sú cookies nastavené. Viac o cookies sa môžete dozvedieť na stránke www.allaboutcookies.org, kde nájdete taktiež užitočné informácie o cookies a ako nepovoliť cookies používanie rôznych druhov prehliadačov.

 

Upozorňujeme však že blokovaním alebo zmazaním cookies používaných na našej webstránke nebudete mať prístup ku dôležitým funkciám, ako prihlasovanie, odhlasovanie a žiadanie o prácu. 

 

7) Uplatenie práv subjektov údajov

 

Máte právo získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok).

V prípade že sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nepresné osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje.

Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR je jedným z Vašich ďalších práv. Dôvodom pre vykonanie výmazu môže byť najmä nepotrebnosť osobných údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, napríklad keď odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),

právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR),

právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR),

a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),

máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),

 

Máte aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv kontaktujte správcu na adrese uvedenej v bode 1 týchto „Zásady spracovania osobných údajov“

 

8) Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

 

Udržujeme zásady ochrany osobných údajov aktuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto z tohto dôvodu môže dôjsť k ich zmenám. Žiadame všetkých našich zákazníkov, aby týmto zmenám venovali dostatočnú pozornosť.